Vincas Uždavinys (1902 – 1983 m.)

Vincas Uždavinys (1902 – 1983 m.)

Vincas UzdavinysVincas Uždavinys (1902 gegužės 16 d. ParučiuoseVarėnos valsčiusTrakų apskritis – 1983 m. kovo 20 d. Vilniuje) – Lietuvos publicistas, žurnalistas, redaktorius, keliautojas, fotografas. 19111913 m. mokėsi Jakėnų pradžios mokykloje, 19181919 m. Aukštadvario progimnazijoje, 1919–1925 m. Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje1921 m. pradėjo bendradarbiauti Vilniaus lietuvių spaudoje, 1923–1925 m. įvairių leidinių darbuotojas. 1925 m. dėl lenkų valdžios persekiojimų išvyko į Kauną. 1925–1930 m. studijavo Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakultete. 19281936 m. dirbo Vilniui vaduoti sąjungoje (VVS), 1928–1931 m. redagavo žurnalą „Mūsų Vilnius“. Buvo Draugijos užsienio lietuviams remti narys, Foto mėgėjų draugijos narys. 1936–1937 m. VVS deleguotas į JAV lietuvių kolonijas skaityti paskaitų. 1937 m. grįžo į Lietuvą. 19381939 m. vėl išvyko į JAV bei Kanadą kaip žurnalo „Pasaulio lietuvis“ korespondentas. Bendradarbiavo ir kituose leidiniuose – „Lietuvos keleivis“, „Nepriklausoma Lietuva“ ir kt. 1939 m. grįžo į Vilnių kaip „Lietuvos aido“ korespondentas. 1941 m. mirė žmona. Vokiečių okupacijos metais dirbo laikraštyje „Naujoji Lietuva“, naujienų agentūroje ELTA. Traukiantis frontui, 1944 m. praleido su vaikais mirusios žmonos gimtinėje Mikalajūnuose. 1944 m. spalio mėn. su vaikais grįžo į Vilnių, įsidarbino „Valstiečių laikraštyje“1945 m. nuteistas ir ištremtas į Sibirą, kalėjo Vorkutos lageriuose. 1953 m. grįžęs į Lietuvą dirbo greitosios pagalbos stotyje dispečeriu, Vilniaus centrinėje knygų parduotuvėje pardavėju, modelių namuose inžinieriumi-vertėju, ekskursijų biure gidu, Preilos poilsio namų komendantu, gimdymo namuose sąskaitininku-kasininku. 1955 m. amnestuotas, bandė dirbi pagal savo žurnalisto specialybę – rašė į „Tėvynės balsą“„Mūsų sodus“, Radijo ir televizijos komitetą (laidos užsienio lietuviams). 1959 m. vasario 19 d. priimtas į LSSR žurnalistų sąjungą. Parašė knygas „10 000 kilometrų: kelionė po Europą ir šiaurinę Afriką su žemėlapiu ir iliustracijomis. – Kaunas, 1932. – 412 p.; „Europa iš automobilio: įspūdžiai ir nuotykiai“ – Kaunas, 1934. – 336 p.

Comments
Leave a reply

You must be logged in to post a comment.