L. Linkevičius: Šiaurės ir Baltijos šalys susiduria su tokiais pačiais iššūkiais, todėl turime veikti kartu

L. Linkevičius: Šiaurės ir Baltijos šalys susiduria su tokiais pačiais iššūkiais, todėl turime veikti kartu
L. Linkevičius ir Dagfinn Høybråten
Užsienio reikalų ministerijos nuotrauka

Pirmoji “Misija Lietuva 100” ekspedicija “Baltoscandia 2016”, kurios metu lankysime Šiaurės šalis ir Baltijos kaimynes, startuoja jau visai tuoj pat – liepos 30 d. Ekspedicijos metu skatinsime Lietuvos ir lankomų valstybių tarpusavio ryšių plėtojimą ir bendradarbiavimą, todėl džiaugiamės sėkmingu Lietuvos bendradarbiavimu su Šiaurės ministrų taryba.

„1991 metais Vilniuje įsteigtas Šiaurės ministrų tarybos biuras yra seniausiai veikianti tarptautinės organizacijos atstovybė. Tai buvo svarbus politinis signalas paremiant Baltijos šalių valstybes bei įtvirtinant jų nepriklausomybę. Šiais metais minime mūsų sėkmingo bendradarbiavimo 25-metį“, – pažymėjo L. Linkevičius.

Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius birželio 16 dieną Vilniuje susitiko su Šiaurės ministrų tarybos generaliniu sekretoriumi Dagfinnu Høybråtenu.

Susitikimo metu ministras teigė, kad kartu su Šiaurės ministrų taryba įgyvendinami nauji projektai, kurie yra skirti kovai su propaganda ir jaunimo žiniasklaidos raštingumui gerinti, yra labai aktualūs bei savalaikiai. Nemažiau svarbūs yra Šiaurės ministrų tarybos biuro inicijuoti projektai migracijos suvaldymo ir pabėgėlių integracijos klausimais. Lietuvos institucijos ir savivaldybės, bendradarbiaudamos su Šiaurės šalimis, dalijasi patirtimi ir kartu ieško geriausių minėtų problemų sprendimų būdų.

L. Linkevičius atkreipė dėmesį į tai, kad pažeidžiant tarptautinius branduolinės saugos standartus ir procedūras Baltarusijoje statoma nauja atominė elektrinė yra grėsmė ne tik Lietuvai, bet ir visam regionui.

„Šiaurės ir Baltijos šalys, būdamos arti viena kitos, susiduria su tokiais pačiais iššūkiais ir grėsmėmis, todėl turime veikti kartu ir koordinuotai“, – teigė Lietuvos užsienio reikalų ministras.

Per 25-erius bendradarbiavimo metus Šiaurės ministrų taryba ženkliai prisidėjo finansuojant ir įgyvendinant įvairius bendradarbiavimo projektus administracinių pajėgumų ugdymo, švietimo ir mokslo, kultūros, socialinės įtraukties ir kitose srityse.

Šiaurės ministrų taryba, kuri buvo įsteigta 1971 m., yra  penkių Šiaurės šalių (Danija, Islandija, Norvegija, Suomija ir Švedija) tarpvyriausybinio bendradarbiavimo forumas. Šiaurės ministrų tarybos užduotis – užtikrinti geresnį Šiaurės šalių bendradarbiavimą, propaguoti šiaurietišką identitetą ir darbuotis Šiaurės šalių interesų labui.

 

Šaltinis: urm.lt

Comments