Lietuvos geografų draugija su užpaliečiais paminėjo prof. Kazio Pakšto gimimo datą

Lietuvos geografų draugija su užpaliečiais paminėjo prof. Kazio Pakšto gimimo datą

paksto minejimas1893 metais birželio 29 d. Užpalių valsčiuje, Alinaukos vienkiemyje (dabar Sudeikių seniūnija) gimė Lietuvos geografų draugijos (LGD) įkūrėjas ir profesionaliosios geografijos pradininkas mūsų šalyje prof. Kazys Pakštas.

Kiekvienais metais (šį kartą birželio 18 d.) Lietuvos geografų draugija, kartu su užpaliečiais, mini profesoriaus gimimo metines. Užpalių kultūros centre vyko susitikimas su ekspedicijos „Prof. K. Pakšto Dausuva. Belizas 2015“ dalyviais (Gerimantu Statiniu, Genovaite Kyne, Egle Melnike ir Aiste Žilinskiene), kurie lapkričio mėnesį keliavo po Centrinę Ameriką. 1958 metais prof. K. Pakštas, vedinas savo idėjos sukurti „ramų užutėkį“ arba Atsarginę Lietuvą – Dausuvą, tyrinėjo Britų Hondūro (dabar Belizo) gamtą, socialinius ir ekonominius aspektus. Detaliai viską aprašė laiškuose, kurie buvo publikuojami amerikos lietuvių laikraštyje „Draugas“, todėl keliaujant rasti prof. K. Pakšto lankytas vietoves buvo nesudėtinga. Štai kokios mintys buvo profesoriaus galvoje, tą dieną, kai jam sukako 65-eri metai. „Verta pagalvoti ir apie tolimesnę ateitį, kuomet daugeliui tautų, gyvenančių į šiaurę nuo 30-tos paralelės, susidarys pats didžiausias pavojus nuo atominių karų, o gal kai kurios mažoje erdvėje gyvenančios tautos ten galės būti net visiškai sunaikintos. Juk mūsų žemė per pastaruosius 3000 metų (ir be atominių ginklų) pasidarė daugelio tautų kapinynu: reikia tik atidžiai įsižiūrėti į istorinius Europos ir Artimųjų Rytų žemėlapius.“(prof. K. Pakšto penktas laiškas „Draugas“ 1958, birželio 30 d. Britų Hondūras).

Užbaigus vieną ekspediciją, prof. K. Pakšto idėjų keliu, ėjome prie kitos. XX a. pradžios politinių įvykių sūkriuose Pakštas Lietuvai siūlė toliaregišką Baltoskandijos idėją „tam, kad valstybė būtų saugi, ji turi būti naudinga savo kaimynams“. Gintautas Babravičius pristatė užpaliečiams planuojamą šių metų ekspediciją „Baltoskandija 2016“ (kelionės per pasaulį „MISIJA LIETUVA 100“ I etapas). Pagrindiniai šios ekspedicijos tikslai – apkeliauti aplink Baltijos jūrą, surengti konferencijas Skandinavijos ir Baltijos šalių universitetuose, kuriuose tarpukariu paskaitas skaitė prof. Kazys Pakštas, prisiminti jo Baltoskandijos idėją. Taip pat lankomose šalyse susitikti su lietuvių bendruomenėmis. „Dešimtys tūkstančių žmonių iš Lietuvos išvažiuoja į tolimas šalis, o mes dar neturime įstaigos, kuri pasirūpintų jų tautiniu ir materialiniu likimu. Nedovanotinas apsileidimas ir žlibumas“ – taip 1930 metais rašė prof. K. Pakštas. Ar daug kas pasikeitė per 86 metus? Ekspediciją organizuoja VšĮ Klajūnų klubas, Lietuvos geografų draugijaVšĮ Baltoskandijos akademija bei Lietuvos žurnalistų sąjungos Kelionių ir pramogų klubas. Liepos 30 d. išvykstama iš Kauno Vytauto Didžiojo universiteto, kuriame profesoriavo ir įkūrė geografijos katedrą prof. K. Pakštas.

Kita minėjimo dalis persikėlė į Alinaukos sodybvietę – vietą, kurioje gimė ir kurį laiką gyveno prof. K. Pakštas (vėliau Užpalių miestelyje). Kartu su Sudeikių seniūnu Virgilijumi Gaižausku paminėjome garsaus kraštiečio atminimą. Simboliškai buvo užkasta Dausuvos (iš Belizo atvežta) žemė ir akmenukas. Prieš metus paimtas Alinaukos žemės žiupsnelis nukeliavo į Dausuvą (Belizą) ir užkastas Melindos giriose, kur daugiausiai laiko būdamas ekspedicijoje gyveno prof. K. Pakštas.

Vakaro dalis, be abejonės, būtų patikusi ir profesoriui – plaukėme baidarėmis: Indrajos upeliu, per Paščio ežerą ir Šventąja iki Degėsių kaimo (kaimo turizmo sodybos „Degėsinė“ www.degesine.lt). Plaukimas užtruko apie 3,5 val. Visiems įspūdį paliko irklavimas šviečiant pilnačiai, klausantis gamtos garsų. 1936 metais, iš Šiauriausio Europos kyšulio Nordkapo, savo sūnėnui Stasiui prof. K. Pakštas rašė „Tau reikia geriau geografijos mokytis ir pakartoti, nes tai lavina protą“.

Dėkoju visiems už buvimą kartu: užpaliečiams, žurnalistams-keliautojams, Klajūnų klubo vadui Gintautui Babravičiui, Sudeikių seniūnui Virgilijui Gaižauskui, nenuilstančiai Užpalių kultūros centro vadovei – Birutei Minutkienei ir savo bendraminčiams – LGD nariams. Už nuotraukas dėkoju Eglei, Nijolei ir Linai.

LGD prezidentė Genovaitė Kynė 

Akimirkos ir prof. K. Pakšto gimimo dienos minėjimo Užpaliuose.

Comments