Kristupas Radvila (1549 – 1616 m.)

Kristupas Radvila (1549 – 1616 m.)

Kristupas_RadvilaSeniausiųjų laikų keliautojas buvo Mikalojus Kristupas Radvila – Našlaitėlis. Jis gimė 1549 m. rugpjūčio 2 d. Vilniuje. 11563 – 1567 m. studijavo V. Europos universitetuose. Laikydamasis to meto tradicijų, K. Radvila nutarė aplankyti Šventąją Žemę. Jis norėjo ne tik aplankyti šventąsias vietas, bet ir pamatyti tų kraštų žmones, sužinoti apie jų papročius, gyvenimo būdą, architektūrą. 1582 m. jis išvyko iš Nesvyžiaus. Gardine gavo karaliaus Stepono Batoro pritarimą kelionei ir gruodžio pabaigoje jau buvo Venecijoje. 1583 m. apsilankė Palestinoje. Jis išplaukė iš Venecijos, pakeliui dar buvo sustojęs Kretos saloje. Po to apsilankė Tripolyje, Damaske, dar po poros savaičių nuvyko į Egiptą. Visus patirtus įspūdžius vėliau aprašė savo knygoje „Kelionė į Jeruzalę“.

Comments
Leave a reply

You must be logged in to post a comment.