Georgas Forsteris (1754–1794 m.)

Georgas Forsteris (1754–1794 m.)

Georgas_ForsterisVokiečių keliautojas, gamtininkas, rašytojas. Tai buvo pasaulinio masto mokslininkas, su kapitonu Džeimsu Kuku keliavęs aplink pasaulį. Jis kelerius metus (1784–1787 m.) dirbo Vilniaus universitete. Čia G. Forsteris dirbo nepaprastai intensyviai, tvarkė kelionės aplink pasaulį metu surinktą kolekciją, aprašė ją, parengė platų straipsnį apie kapitoną D. Kuką, kuriame analizavo jo asmenybę, ekspedicijos reikšmę mokslo istorijai. Vilniuje G. Forsteris parašė straipsnius „Apie duonmedį”, „Apie gardėsius” ir savo žymiausius filosofijos bei antropologijos darbus: „Žvilgsnis į gamtos visumą”, „Dar šis tas apie žmonių rases”. Be to, yra išlikęs 1785-1786 m. Vilniaus universitete skaitytų paskaitų prospektas 19, kuriame pateikia skaitomo kurso schemą, duoda vartojamų terminų apibrėžimus, apibūdina gyvūnijos klases, gentis, rūšis, analizuoja jų bendrus požymius, savybes. Čia jis tęsia gamtos mokslo idėjas, kurias suformulavo K. Linėjus ir Z. Biufonas. Kelionių knygoje „Aplink pasaulį“ (1777 m.) ir kitose knygose pateikė moksliškai vertingų ir vaizdingų gamtos, įvairiausių tautų ekonominio ir kultūrinio gyvenimo, buities aprašymų.

Comments
Leave a reply

You must be logged in to post a comment.