Julija Pranaitytė (1881 – 1944 m.)

Julija Pranaitytė (1881 – 1944 m.)

julija PranaityteJulija Pranaitytė (1881 gruodžio 15 d. PanenupiuoseGriškabūdžio valsčius – 1944 m. sausio 29 d. Filadelfijoje) – JAV lietuvių spaudos leidėja, publicistė, keliautoja gimė 1881 metais Šakių apskrityje, turtingų ūkininkų šeimoje., kurie įstengė išleisti į mokslus Peterburge ne tik ją, Julę, bet ir jos brolį Justiną. Brolio ir sesers likimai susiklostė panašiai – abu jie visą gyvenimą tarnavo Lietuvai ir Pasauliui: kunigas misionierius Justinas Pranaitis du dešimtmečius dirbo Turkestane – vienoje didžiausių visame pasaulyje katalikų parapijų, kurios teritorija driekėsi nuo Kaspijos jūros iki Pamyro priekalnių. Julija Pranaitytė mokėsi Šv. Kotrynos mergaičių gimnazijoje Petrapilyje, kur susipažino ir pamilo lietuvių poetą Praną Vaičaitį, tačiau ankstyva poeto mirtis pakeitė jo sužadėtinės gyvenimą: būsimoji keliautoja ir rašytoja išvyko į Šveicariją ir Prancūziją, Paryžiuje studijavo prancūzų kalbą ir literatūrą, o 1903 metais, pakviesta žymaus Amerikos lietuvių knygų leidėjo kunigo Antano Miluko, išvyko į JAV ir pradėjo dirbti katalikų laikraščio „Žvaigždė“ redakcijoje bei leidykloje. Pranaitytė redagavo „Žvaigždę“ ir kitus leidinius, vertė ir rašė knygas. Šiai veiklai paskyrė keturiasdešimt metų, negailėdama nei energijos, nei asmeninių santaupų – savo lėšomis išleido apie trisdešimt lietuviškų knygų, įskaitant Prano Vaičaičio eilėraščių knygą, parašė ir išspausdino savo kelionių knygą „ Iš kelionės po Europą ir Aziją“ Filadelfija, 1914 m.

Comments
Leave a reply

You must be logged in to post a comment.