Esu Gerimantas Statinis, žurnalistas, keliautojas ir Mato Šalčiaus biografas. Man teko garbė sudaryti istorinių ir šiuolaikinių keliautojų sąrašą. Tai be galo atsakingas ir nepaprastai sunkus, nors pradžioje taip nemaniau, darbas. Keliautojai – istorinės asmenybės buvo surinktos pagal elementarius kriterijus – keliautojas turėjo būti lietuvių kilmės, gimęs, studijavęs ar dėstęs kurį laiką LDK teritorijoje. Jų kelionės buvo užfiksuotos ir tuo laikmečiu buvo laikomos unikaliomis.  Atrinkti keliautojus – amžininkus, pasirodo, ne taip paprasta.

Kelionė – tai geografinės vietos pakeitimas, fiziškai judant iš vienos vietos į kitą, su pažinimo, švietėjiškais, sportiniais ar kitais tiksliais. Keliaujama įvairias būdais ir tam gali būti naudojamos transporto priemonės. Kelionė – tai jūsų asmeninė istorija, į kurią jūs įdedate ne tik fizines, tačiau ir dvasines pastangas.

Keliautojas – tai žmogus, dalyvaujantis kelionėje  – judantis tam tikru maršrutu, su tam tikra tikslu, rekreaciniais, sportiniais ar pažintiniais tikslais. Tai filosofinė sąvoka, apibūdinanti tam tikrą žmonių kategoriją, kurie keliauja daugiau negu įprasta. Keliautojams dažnai kelionės tikslas – pats judėjimas, keliavimas, o ne būtinai atvykimas į galutinį tašką.

Keliautojo savybės ir bruožai: pasiruošęs netikėtumams, dėmesingas aplinkai ir mokantis išvengti pavojingų situaciją, o patekus į jas, išradingai randantis išeitį. Šiuolaikiniu keliautoju vadinamas žmogus, kuris dalyvauja savarankiškose, dažnai avantiūrinėse, išvykose.  

Keliautojo sinonimai: turistas, klajūnas, klajoklis, praeivis, pionierius, piligrimas, žygeivis, žygūnas, etc.

Keliautojo kriterijai, padėsiantys išskirti iš kitų tarpo ir leisiantys įtraukti į keliautojų šimtuko sąrašą:

1) dalyvavimas tikslinėse kelionėse,  kurios turi išliekamąją vertę: apie keliones parašyti straipsniai, knygos, sukurti filmai;

2) nukeliauta ypatingais, specifiniais ar ekstremaliais maršrutais, kurie iki tol nebuvo daryti;

3) pasiekti ir pripažinti rekordai kelionių srityje;

4) aplankyta ne mažiau kaip 50 šalių;

5) Lietuvos mastu organizuoja žygius, ekspedicijas, turiadas.

Matas Šalčius štai kaip apibūdina keliautoją: „Keliautojais daugiau vadinami nuolatiniai klajūnai – bastuokliai, vykstą iš šalies į šalį, o turistai yra sėslieji žmonės su nuolatiniu užsiėmimu, tik kartas nuo karto atitrūkstą nuo savo darbo ir išvykstą pakeliauti po savo ar svetimą šalį. Keliautojai dažnai yra naujų vietų ir įvykių ieškotojai, ilgesni tautų ir kraštų studijuotojai – mokslininkai ar menininkai. O turistai – sveikatos pataisymo, aplinkos pakeitimo, trumpalaikio pasimokymo ir susipažinimo su įstaigomis, žymiomis vietomis, žmonėmis, malonumo, „prasivėdinimo“ ieškotojai. Būtinas turisto pažymys yra, kad jis už visus teikiamus jam patarnavimus, patogumus ir daiktus moka, tuo tarpu kai šiaip keliautojai ieško nemokamo vaišingumo, vietos žmonių pagalbos, arba net uždarbio iš jų. Keliautojas yra „ėmėjas“ iš krašto, dėl to dažnai nemėgstamas, o turistas yra „davėjas“ kraštui, dėl to visur mėgiamas ir pageidaujamas. „   Matas Šalčius. Ką kiekvienas privalo žinoti apie turizmą. – K.: Lietuvos Turizmo sąjungos leidinys Nr. 3., 1935. – 32 p.

Kuomet kreipiausi į profesionalius keliautojus, prašydamas pagalbos atrenkant amžininkus, išgirsdavau visur panašų atsakymą – juos turi išrinkti pati keliautojų bendruomenė. Sutinku, tačiau kol tai neįvyko, pasinaudodamas viešąja erdve, pabandžiau suformuoti kriterijus, kuriais vadovaujantis imuosi šio darbo. Jeigu apsilankėte šiame puslapyje, tikimės, kad nesate abejingas kelionėms, todėl jūsų prašome savo žiniomis šį sąrašą papildyti argumentuota ir adekvačia informacija. Rašykite elektroniniu paštu: gerimantas@misijaLietuva.lt 

Keliautojai - istorinės asmenybės

Keliautojai - istorinės asmenybės

Šiuolaikiniai keliautojai

Šiuolaikiniai keliautojai