Tikėjome Nepriklausomybe prieš šimtą metų, tikime ja ir dabar. Tai įrodė ir aktyvus Jūsų dalyvavimas teikiant pasiūlymus ir idėjas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programai. Dėkojame, džiaugiamės ir didžiuojamės, kad turime tiek daug patriotiškumo ir vienybės pavyzdžių.

Teikti pasiūlymus ir dalyvauti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos kūrime buvo kviečiamos valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos, seniūnijos, visuomeninės organizacijos, bendruomenės, pilietinės santalkos grupės.

Įvertinus ir apibendrinus apie 300 pateiktų pasiūlymų, buvo atrinktos priemonės, išsamiausiai ir ryškiausiai visos šalies mastu atspindinčios Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo nacionalinę idėją, reikšmingos visuomenės valstybinės savivokos ir pilietinės atsakomybės ugdymui.

Iniciatyvos, kurios nebuvo įtrauktos į šio minėjimo veiksmų plano projektą, galėtų būti įgyvendintos vykdant savivaldybių programas, skatinant Lietuvos žmones visuose šalies miestuose, miesteliuose ir kaimuose kuo aktyviau paminėti šią sukaktį.

Glaudus visų bendradarbiavimas, susiformavęs kuriant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programą, bus tęsiamas – veiksmų planas bus pildomas naujomis svariomis iniciatyvomis, koordinuojamas tolesnis priemonių įgyvendinimas.

Švęsdami šimtąsias Lietuvos valstybės atkūrimo metines, būkime visi kartu, vienykime savo talentus, pastangas ir darbus valstybės stiprinimo ir jos vardo garsinimo darbuose.

Siūlymų (projektų) dėl Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio paminėjimo paraiškų suvestinė
Siūlymų (projektų) dėl Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio paminėjimo suvestinė, kurios parengimą organizavo Lietuvos mokslų akademija
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos projektas

Daugiau informacijos čia.