Artūras Severinas Grosas (1821 – 1870 m.)

Artūras Severinas Grosas (1821 – 1870 m.)

Artūras Severinas Grosas (slapyvardis  Aleksandraitis1821 m. gegužės 15 d. Prancūzija – 1870 m. ties Gerosios Vilties kyšuliu) – Lietuvos 1863 m. sukilimo dalyvis. Žemalės (Mažeikių apskritis) dvarininkas. Rusijos imperijos kariuomenės atsargos rotmistras. Per 1861 m. valstiečių reformą buvo taikos tarpininkas. 1863 m. balandžio mėn. Telšių apskrities sukilėlių karinis viršininkas, skelbė sukilėlių manifestą PlateliuosePlungėjeTveruose, iš savo dvaro valstiečių suorganizavo būrį, Sedoje užpuolė policijos būstinę, paštą ir valsčiaus valdybą. Kartu su B. Dluskio būriu 1863 m. birželio 22 d. kovėsi prie Papilės18631864 m. žiemą slapstėsi Žemaitijos miškuose, iš ten per Liepoją pasitraukė į užsienį. Gyveno AnglijojePrancūzijoje. Dalyvavo geografinėse ekspedicijose po Afriką. Žuvo sudužus laivui.

Comments
Leave a reply

You must be logged in to post a comment.