Juozapas Chodzka (1800 – 1881 m.)

Juozapas Chodzka (1800 – 1881 m.)

Juozapas_ChodzkaJuozapas Chodzka (1800-1881 m.). Į caro žandarų akiratį jis pateko dar studijuodamas universitete, kur dalyvavo slaptųjų draugijų veikloje. Tiesa, įkalinimo ir tremties jis išvengė, tačiau dirbti Lietuvoje jam buvo užkirstas kelias. 1840 metais J.Chodzka atvyko į Tbilisį, vadovavo Kaukazo žemių matavimo komitetui, o vėliau leidosi į 14 metų trukusią kelionę po Kaukazo kalnus. J.Chodzkos dėka atliktas milžiniškas darbas: tiksliai nustatyta 1386 taškų (viršukalnių) geografinė padėtis ir aukštis virš jūros lygio – vadinamoji Užkaukazės trianguliacija. Tai buvo pirmasis išsamus geodezinis ir geografinis Kaukazo tyrimas, kurio pagrindu sudarytas detalus Kaukazo žemėlapis. 1867 metais J.Chodzka išėjo į pensiją ir apsigyveno Tbilisyje. 1872 metais Tbilisio bendruomenė iškilmingai pažymėjo jo veiklos penkiasdešimtmetį, o Geografinės draugijos Kaukazo skyrius įsteigė dvi J.Chodzkos premijas už geriausią Kaukazo aprašymą. Yra žinoma, kad 1874 metais, būdamas 74-erių, J.Chodzka leidosi tyrinėti Kazbegio ledynų, sudarė jų slinkimo stebėjimų programą. Mirė J.Chodzka Tbilisyje, palaidotas vietos katalikų kapinėse.

 

Comments
Leave a reply

You must be logged in to post a comment.