Kazys Pakštas (1893 – 1960 m.)

Kazys Pakštas (1893 – 1960 m.)

Kazys PakstasKazys Pakštas (1893 – 1960) Gimė Alinaukoje, Gudeikių parapijoje, Užpalių valsčiuje, Utenos rajone. 1912 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją, bet nebaigęs pradėjo dirbti Birštono vaistinėje. 1914 m. išvyko į JAV tęsti studijų. 1918 m. baigė mokslus Niujorko universiteto sociologijos fakultete, o 1923 m. Šveicarijoje mokėsi gamtos mokslų fakultete. Čia apgynė disertacinį darbą apie Lietuvos klimatą ir gavo daktaro laipsnį. K. Pakštas aplankė daugelį pasaulio kraštų. 1925 m. keliavo po JAV vakarinę dalį. Ši kelion4 automobiliu truko tris mėnesius. 1927 m. keliavo po Braziliją, o 1930 – 1931 m. – aplink Afriką. Po šios kelionės parašė knygą. 1933 m. keliavo po Sovietų Sąjungą. 1932 m. Estijoje tyrė geografinę Baltijos pajūrio aplinką, aplankė Švediją. Automobiliu keliavo aplink V. Europą. Anot profesoriaus J. Ereto, K. Pakštas neaplankė tik Australijos ir Antarktidos. Mažesnių kelionių buvo bent keliolika, o didžiųjų – trys: pirmoji – per Š. Ameriką, Kordiljeras į Meksiką, antroji – į Braziliją, trečioji –– aplink Afriką. Keliaudamas apibūdindavo kiekvieną šalį. Ypač daug dėmesio skyrė Afrikai. Labiausiai ištyrė Angolą, aprašė jos klimatą, gamtą, gyventojus, jų buitį, papročius. Keliaudamas po Zambezės upės baseiną matė milžiniškus Viktorijos krioklius, kurie jam paliko neišdildomą įspūdį. K. Pakštas mirė 1960 m. rugsėjo 12 d. Palaidotas Čikagoje. Žymiausi jo parašyti veikalai: „Lietuvos klimatas“ (1926), „Baltijos respublikų politinė geografija“ (1929), „Baltijos jūra“ (1938), kelionių įspūdžiai „Aplink Afriką“ (1936).

Keliautojo garbei yra įsteigtas prof. Kazio Pakšto medalis. Asmeniui jis teikiamas už ypatingus nuopelnus plėtojant geografijos mokslą bei studijas ir mokyklinę geografiją, už ypatingai svarbias geografines mokslo ir populiarias publikacijas, už mokslinių ryšių plėtojimą ir Lietuvos propagavimą pasaulyje. Institucijai medalis teikiamas už geografijos mokslo rėmimą, jo populiarinimą. Atskirais atvejais, nesant nusipelniusios institucijos, medalis gali būti įteikiamas dviem asmenims. Daugiau informacijos čia.

K.Pakstas_NordKape_1936

Prof. K. Pakšto knyga ,,The Baltoscandian Confederation`` (1942m.)

Prof. K. Pakšto knyga ,,The Baltoscandian Confederation`` (1942m.)

Comments
Leave a reply

You must be logged in to post a comment.