Apie Baltoskandijos idėją

Apie Baltoskandijos idėją

Kazys PakstasBaltoskandija – terminas sugalvotas Švedijos fizinės geografijos prof. Sten de Geer XXa. pr. Šį terminą geopolitine prasme pirmasis pavartojo Estijos Tartu Universiteto prof. Edgar Kant. Polemizuodamas su juo Lietuvos geografijos tėvas prof. Kazys Pakštas šį terminą apibrėžė taip, kaip jis suprantamas dabar. Tarpukario Lietuvoje, populiarindamas Baltijos ir Skandinavijos kraštų vienybę, jis lankėsi visų šio regiono valstybių sostinių universitetuose, kur skaitė paskaitas apie Baltoskandijos idėją. Ją jis įprasmino nedidelėje knygutėje anglų kalba, išleistoje Chicago Lietuvių Kultūros instituto  1942 m.

Baltoskandijos regiono pagrindiniai skiriamieji bruožai (pagal prof. Kazį Pakštą):

  • Tai modernių, nedidelių valstybių, išsidėsčiusių Šiaurės Europoje, sąjunga;
  • Tai trijų tautų bendrijų – skandinavų, fino-ugrų ir baltų – sąjunga;
  • Tai bendras istorines tradicijas ir vertybes turintis regionas.

Baltoskandijos akademija  – bene nuosekliausiai Kazio Pakšto Baltoskandijos idėją įgyvendinanti institucija, 1991-2009 m. veikusi kaip biudžetinė Panevėžio Savivaldybės įstaiga, o nuo 2010 m. kaip Viešoji įstaiga.

Prioritetinės Baltoskandijos akademijos sritys:

  • Baltijos ir Skandinavijos kultūriniai ryšiai XXa. geopolitiniame kontekste (pagrindinė forma – konferencijos, seminarai, minėjimai);
  • XX a. archyvo, susijusio su Baltijos – Skandinavijos kultūriniais ryšiais, kaupimas;
  • Regiono verstinės grožinės literatūros į lietuvių kalbą kaupimas;
  • Leidybinė veikla (informacinis biuletenis, knygų serija „Baltoskandijos tiltai“);
  • Švietėjiška veikla įvairiose mokymo įstaigose populiarinant Baltoskandijos idėją (pagrindinė forma – paskaitos).

Pagal nusistovėjusią XXIa. geopolitinę sampratą Baltoskandijos regionui priklauso visos Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos narės, išskyrus daugeliu atžvilgiu išskirtinę Grenlandiją, kuri šiuo metu turi plačią autonomiją Šiaurės Taryboje.

Comments