Du šimtus metų su motinos pienu gaudavome ir nepriklausomos Lietuvos idėją. Nepriklausomybės siekėme, ją įgyję stiprinome, praradę gedėjome ir darėmė viską, kad ją atkovotume. Ši nacionalinė idėja mus visus vienijo iki pat 2004 m.

Tapome Europos sąjungos, kitų didelių tarptautinių darinių nariais, pasiekėme strateginius tikslus, tapome saugesni.

O kas toliau?

Pasaulis greitai keičiasi, globalėja. Nepalanki demografinė padėtis, ne visada teigiama kitų kultūrų įtaka, dar nepasibaigę emigracijos keliami iššūkiai, dar neregėtos Europoje pabėgelių krizės aidai pasiekia mus.

Kyla natūralus klausimas – ar tapusi laisva ir nepriklausoma lietuvių tauta nepradings globalaus pasaulio malūno girnose? Ar grėsmės išnykti šiandien mažesnės nei vakar?

Mūsų žygio per pasaulį „Misija Lietuva 100“ tikslas – ne tik apvažiuoti Žemę, susitinkant su pačiuose netikėčiausiuose pasaulio kampeliuose įsikūrusiomis lietuvių bendruomenėmis, bet ir įkvėpti pasklidusius po svečius kraštus tautiečius palaikyti ryšius su Lietuva, gyvenantiems svetur padėti atrasti Lietuvą ir lietuvybę, o naujos kartos emigrantams – jos neprarasti.

Gintautas Babravičius, Vilnius 2015-07-07

Artėja Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis. Verta susimąstyti. Kaip ir dėl ko gyvename? Koks šiandien Lietuvos tikslas?

Dėl Lietuvos saugumo ir suklestėjimo įstojome į NATO, Europos Sąjungą, įsivedėme eurą. Kas toliau?

Neprarasti Lietuvos!

Kurti naują Lietuvą – Pasaulio Lietuvą!

Integruodamiesi į globalias karines, politines, ekonomines struktūras, žingsnis po žingsnio netenkame dalies nepriklausomos valstybės suvereniteto. Dėl globalių poveikių sunykimas gresia ne vien mūsų valstybei, bet ir mūsų tautai, kultūrai, kalbai. Šių pavojų akivaizdoje girdime nuoširdžius kvietimus priešintis globalizacijai, atsiriboti, neįsileisti, drausti. Bet iš skaudžios patirties puikiai žinome, kad užsidarymas težada sąstingį, provincialumą ir, galų gale, degradaciją. Dvidešimt pirmasis amžius nepalieka galimybės gyventi pasislėpus, juo labiau gyvenant Europos centre. Kita vertus, landūs globalūs zombiai sienų nepripažįsta, o jau stovintis, drumzlinas vanduo – geriausia terpė tokiems parazitams.

Mūsų ginklas – stiprinti ir kurti savo tapatybę. Lietuviams būtina atsitiesti ir pagaliau būti savimi. Įtvirtindami savo tapatybę patys esame tvirti ir nepalaužiami jokių mūsų savastį žalojančių įtakų. O kurdami, turime išlikti atviri tam, kas tikra, sava, kas gražu ir neša lietuvių kuriamą gėrį visame pasaulyje.

Tikrasis kelias lietuviams išlikti – sutelkti visame pasaulyje esančios Tautos galias tvarios ir kuriančios Lietuvos statybai. Tam būtina iš esmės pakeisti savo savivertę – drąsiai atsistoti ant savos tapatybės pamatų ir sustiprėti: atsiverti pasauliui, mokytis iš pasaulio, siekti pasaulinio lygio pažangos – tapti lyderiais, tapti vienais iš geriausių. Tik laisva, kurianti, lyderiaujanti Tauta gali būti gyvybinga, įtakinga ir tvari. Tai patvirtina nepamainomas Lietuvos valstybės simbolis – Lietuvos Vytis, išreiškiantis lietuvio savastį – galią būti lyderiu!

Kas gali pakelti Lietuvą į naujas aukštumas?

Viso pasaulio lietuvių santalka – Pasaulio Lietuva!

Kas gi ta Pasaulio Lietuva?

Tai – naujas Lietuvos savikūros matmuo. Tai – idėja, stovinti ant tūkstantmetės Lietuvos istorijos pamato, kylanti iš sąmoningos Lietuvos valios siekti gerovės, doros ir darnos, palaikoma visame pasaulyje gyvenančių lietuvių patirties ir kūrybos.

Tai – proaktyvios, pergalingos Lietuvos vizija būti ir kurti visame pasaulyje.

Kartu su bendrataučiais visame pasaulyje mes galime sukurti naują, šiuolaikišką Lietuvą, kuri remsis visos Tautos susitelkimu, bendra kūryba ir vieninga aistra būti lietuviais.

Kiekvienas pagal išgales galime prisidėti prie Pasaulio Lietuvos kūrimo.

Mes, lietuviai, turime ieškoti Tautos sambūvio visose mūsų veiklose: politikoje, versle, moksle, mene, sporte – visur siekti kokybės ir išskirtinumo. Turime atrasti vienas kitam, ir kartu – pasauliui, nepakartojamą save. Tada būsime orūs, stiprūs ir reikalingi.

Štai kodėl mes, Klajūnų klubas, nusprendėme įgyvendinti tai, kas anksčiau atrodė neįmanoma, – leistis į trejų metų kelionę aplink pasaulį ir savo žygiu padėti kurti naują Lietuvą. Valstybės atkūrimo šimtmečiui sieksime aplankyti šimtą šalių ir padrąsinti lietuvius įžiebti naują žvaigždę – Pasaulio Lietuvą.
Algirdas Kaušpėdas, Vilnius 2015-07-06

URM

URM

Tapatybė.lt

Tapatybė.lt

RT Lituanica

RT Lituanica