„Misija ­ LIETUVA 100“
Vardas, ženklas, tikslas

Netrukus, 2018 vasario 16 dieną švęsime demokratinės valstybės ­ Lietuvos Respublikos šimtmečio jubiliejų. Todėl, pagaliau, atėjo laikas ruoštis į kelionę.

Žygis per pasaulį „Misija ­ LIETUVA 100“ yra dešimtmečius svajotas ir brandintas šventinis projektas. Pažymėsime valstybės šimtmetį neeiliniu būdu – keturiais visureigiais trijų metų kelionės metu bus aplankyta šimtas valstybių – Pasaulio Lietuva.

Vardas

„Misija ­ LIETUVA 100“ žygio vardas susiformavo iš misionieriškos veiklos patirties („Misija Sibiras“ , „Misija ­ Lietuva“) supratus, kad misija gali būti lietuvybės idėjų, tikėjimo ateities Lietuva puikus sklaidos būdas. Misija tai garbingas ir pozityvus dialogas. Misija yra taikus kelias skleisti šviesą ir tiesą. Planuojamą žygį matome kaip misiją plėtojančią Pasaulio Lietuvos idėją.

LIETUVA­ mūsų tikrasis šalies vardas. Ne Lithuania, Litauen ar dar kaip nors, o LIETUVA! Tegu pasaulis mokosi mūsų šalies tikro vardo! Nėra gražesnio žodžio už Tėvynės vardą!

Skaičius 100 turi dvi pagrindines reikšmes – Lietuvos respublikos šimtasias metines ir šimtą šalių, kurias aplankysime. Taigi žygio vardas „Misija ­ LIETUVA 100“ yra tikras, talpus ir gilus. Čia labai trumpai ir drūtai pasakyta tai, ką galėtume aiškinti ilgu sakiniu: „ Žygis su taikos vėliava per pasaulį, švenčiant Lietuvos respublikos šimtmetį, aplankant šimtą šalių ir sutelkiant viso pasaulio lietuvius į vienį – Pasaulio Lietuvą.“

Ženklas

Ženklui buvo keliami aukšti reikalavimai – parodyti vertybinį žygio turinį. Reikėjo atspindėti Pasaulio Lietuvos (Lietuvos diasporos), žygio per pasaulį, taikos ir šviesos sklaidos idėjas. Ženklui pasirinkta Vyčio tema. Lietuvos herbas ­ Vytis tautą lydi gyvenime ir žygiuose jau septintas šimtmetis. Vytis ­ tai vienas seniausių valstybinių herbų pasaulyje. Neveltui Vyčio ženklu yra pasipuošę daugelis lietuviškų organizacijų. Vytis – prieš tamsumas pakilęs kovai šviesos riteris. Tai, visų pirma, savo tamsiosios pusės nugalėtojas! Vytis ­ taikos ir sugyvenimo pergalė! Darnos pergalė! Vytis be galo stiprus pozityvios lyderystės ženklas. Vyčio simbolis gali būti labai reikalingas ir veiksnus šiandienos pasaulyje. Esama nemažai Vyčio interpretacijų, tačiau mes ryžomės sukurti savo Vyčio versiją. Tai Vytis su vertikaliai iškeltu kardu – pergalę skelbiantis Vytis. Aukštai į dangų iškeltas kardas byloja apie tikėjimą gėriu, taika ir gerove. Kartu tai nuoroda į šiaurę iš kur esame kilę ir iš kur keliaujam po pasaulį. Vyčio fone šviesa tviskantis vainikas – Saulė Lietuvos. Šis, susidedantis iš šimto atskirų fragmentų, primenantis tautišką audimą raštas, simbolizuoja pabirusią po pasaulį lietuviškąją diasporą. Keturios viršūnės rodo keturias pasaulio šalis, keturias kryptis kur bus keliaujama: šiauriausias Europos taškas Norvegijos Nord Cape, ryčiausias kelionės taškas Rusijos Tolimųjų Rytų Ueleno gyvenvietė, vakariausias – Alaskos Wales ir piečiausias pasaulio taškas Čilės Punta Arenas.

Ženklo spalvos: balta, geltona, mėlyna arba sidabras, auksas ir indigo. Baltas raitelis ­ pozityvus pasaulio veiksnys, šviesos ir taikos riteris. Spindinti geltona aureolė ­ Pasaulio Lietuvos šviesa. Mėlynas laukas (indigo) ­ Žemės, taikos, vienybės, sąmoningumo, pabudimo, tikėjimo simbolis.

 

Misijos tikslas

Žygio „Misija ­ LIETUVA 100“ tikslą galime nusakyti trim veiksmažodžiais: švęsti, šviesti, šviestis.

Švęsti­-  džiaugtis laisve ir dovanoti Lietuvos šimtmečiui unikalų žygį – didingiausią, ilgiausią ir sunkiausią visų laikų „Klajūnų klubo“ kelionę.

Šviesti – telkti Pasaulio Lietuvą bendrai kūrybai ir sąmoningam gyvenimui. Garsinti Lietuvos vardą, skleisti po platų pasaulį taiką ir sugyvenimo šviesą.

Šviestis – mokytis iš pasaulio. Suprasti, priimti ir pamilti visa kas yra dora ir tikra.

Misijos akcija

Kiekvienos aplankytos šalies sostinėje ar tos šalies didesniame mieste, centrinėje aikštėje pakelsime žygio vėliavas ir susitiksime su krašto žmonėmis. Kiekviena mašina, iškels ant specialaus surenkamo flagštoko savo vėliavą: Lietuvos trispalvę, istorinę Vyčio, žygio „Misija – Lietuva100“ ir šalies, kurioj būsime.

„Misija ­ LIETUVA 100“ veikimo forma ir principas: gėris, gerumas, gerovė!

Algirdas Kaušpėdas

2015.09.08.