Algimantas Čekuolis (g. 1931 m.)

Algimantas Čekuolis (g. 1931 m.)

Cekuolis AlgimantasAlgimantas Čekuolis (g. 1931 lapkričio 10 d. Panevėžyje) – Lietuvos žurnalistas, rašytojas, keliautojas, laidų vedėjas, gidas. Gimė kaimo mokytojų šeimoje. Tėvai dirbo Kielių kaime (Širvintų valsčius), vėliau – Širvintose, Ukmergėje. 1948m. baigė Vilniaus suaugusiųjų gimnaziją. 1953 m. baigė Maskvos Maksimo Gorkio literatūros institutą.

1953–1964 m. dirbo žvejybos laivuose jūreiviu, tapo vidutiniojo tralerio bocmanu. Per tą laiką rašė apsakymus ir knygas (iš kurių 8 išleistos). Nuo 1959 m. SSKP narys. 1966 m. baigė vakarinę John Reed kalbų mokyklą Havanoje (Kuba). 1964–1967 m. vertėjas SSRS žuvies pramonės ministerijos atstovybėje Havanoje.

1968 m. pakviestas dirbti spaudos agentūroje „Novosti“ Maskvoje, 1969–1973 m. agentūros korespondentas Kanadoje, lankė prancūzų kalbos kursus. 1975–1979 m. vadovavo SSRS spaudos agentūros „Novosti“ (APN) biurui Lisabonoje (Portugalija). 1981–1986 m. APN biuro vedėjas Madride.

Dirbo KGB užsienio žvalgybai. 1986 m. rugsėjo 1 d. – 1992 m. savaitraščio „Gimtasis kraštas“ vyr. redaktorius. 1988 m. išrinktas Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariu. Vėliau buvo renkamas Sąjūdžio seimo ir jo vadovybės nariu. 1989 m. išrinktas SSRS liaudies deputatų suvažiavimo deputatu, juo buvo iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo.

1989–1995 m. valstybinės Ispanijos spaudos agentūros EFE korespondentas Baltijos šalims. 1992 m. Vilniaus universiteto (VU) Komunikacijos fakultete pradėjo dirbti dėstytoju, dėstė derybų ir bendravimo meną. 1994 m. su sunkumais susidūrusio „Apus“ banko Stebėtojų tarybos pirmininkas; mėgino rasti investuotojų Ispanijoje, tačiau pastangos išgelbėti „Apus“ banką buvo nesėkmingos.[3] Nuo 1995 m. Lietuvos televizijoje veda laidą „Popietė su Algimantu Čekuoliu“.

Moka anglų, ispanų, portugalų, lenkų, rusų, italų, prancūzų, ir žinoma lietuvių kalbas.

Bibliografija:

 • Per tris vandenynus. – V.: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1957.
 • Perkūnas netrenkia į laivą. – V.: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1959.
 • Tylos takais: kelionės apybraiža. – Vilnius, 1960.
 • Keturi žiemos vėjai: fantastinė pasaka. – Vilnius, 1963.
 • Noriu grįžti į Kubą: apybraižų rinkinys. – V.: Vaga, 1965.
 • – Vilnius, 1971.
 • Vyriški žaidimai: apsakymai ir apysaka. – V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004.
 • Pokalbiai su Algimantu Čekuoliu (parengė Loreta Paškevičienė). – V.: Alma littera, 2009.
 • – V.: Alma littera, 2010.
 • Šešios progos numirti. – V.: Alma littera, 2011.
 • Faktai ir šypsenos. – V.: Alma littera, 2012.
 • Keturi žiemos vėjai. – V.: Alma littera, 2013.
 • Mūsų slaptieji ir dramblys bute. – V.: Alma littera, 2013.
 • Generolo sena karvė istorija. – V: Alma littera, 2014.
 • Iš ko šaiposi pasaulis, – V. Alma littera, 2015.
Comments