Juozas Čepelė (g. 1927 m.)

Juozas Čepelė (g. 1927 m.)

Cepele JuozasJuozas Čepelė (1927 rugpjūčio 13 d. Leningrade, Rusija– 2013 m. rugpjūčio mėn.) – Lietuvos inžinierius elektromechanikas, technologijos mokslų daktaras, kraštotyrininkas, keliautojas.

Tėvai po santuokos išvyko gyventi į Sankt Peterburgą, kurio priemiestyje nuomininkų teisėmis dirbo žemę, vertėsi iš parduodamo pieno ir kitų žemės ūkio produktų. 1931–1935 m. šeima buvo tremtyje Sibire, nuo 1932 m. augo vaikų namuose. 1935 m. su motina traukiniu per Rygą išvažiavo į Lietuvą, gyveno Armeniškių dvare, kur baigė keturmetę pradžios mokyklą, per metus išmoko lietuviškai. Vėliau mokėsi Seredžiaus mokykloje, baigė trimetę Kauno 2-ąją valstybinę amatų mokyklą, Suaugusių instituto Žemesnį technikos skyrių. 1944 m. įstojo į Kauno politechnikumą. Jį baigęs 1948 m. be stojamųjų egzaminų pradėjo mokytis Kauno valstybiniame universitete, kuris 1951 m. buvo reorganizuotas, 1953 m. baigė Kauno politechnikos institutą (KPI).

Nuo 1953 m. Malūnų pramonės tresto vyriausiasis energetikas, Žemės ūkio statybos projektavimo instituto projektuotojas, projektų vyriausiasis elektrikas. Be to, nuo 1961 m. KPI Mokslinio tyrimo sektoriaus jaunesnysis mokslinis bendradarbis. 1964 m. Minsko politechnikos institute apgynė disertaciją, technikos mokslų kandidatas. 1969–1976 m. Liaudies ūkio specialistų tobulinimosi instituto Kauno filialo dėstytojas, 1971–1994 m. Lietuvos žemės ūkio akademijos dėstytojas, nuo 1977 m. docentas. 1973–1974 m. skaitė paskaitas Bulgarijoje ir kitose šalyse.

Kauno keliautojų kultūros klubo narys, vienas vadovų, aktyvus Kauno tradicinių šokių klubo „Ratas“ narys. Daugelio mokslo istorijos straipsnių, knygų apie Lietuvos istorines vietas autorius. Palaidotas Panemunės kapinėse.

Comments