Kazys Almenas (g. 1935 m.)

Kazys Almenas (g. 1935 m.)

Kazys AlmenasKazys Almenas (g. 1935 balandžio 11 d. Gruzdžiuose, Šiaulių apskritis) – Lietuvos rašytojas, inžinierius, fizikas. 1944m. su tėvais pasitraukė į Vokietiją, 1949 m. persikėlė į JAV. Nebraskos ir Nortvesterno universitetuose studijavo branduolinę inžineriją. 1957 m. baigė Nebraskos universitetą. 1968 m. Varšuvoje apsigynė fizikos mokslų daktaro disertaciją. Nuo 1969 m. Merilendo universiteto profesorius. „Santaros-Šviesos“ federacijos narys, nuo 1966 m. lankėsi Lietuvoje. Atkūrus Nepriklausomybę dirbo Lietuvos energetikos institute. 1992 m. jo iniciatyva įkurta Ignalinos AE saugos analizės grupė.

Bibliografija:

 • Upė į rytus, upė į šiaurę: romanas. – Chicago, Ill.: Lietuviškos knygos klubas, 1964. – 2 t.
 • Bėgiai: novelės. – London: Nida, 1965. – 197 p.
 • Gyvenimas tai kekė vyšnių: novelės. – Chicago, Ill.: Algimanto Mackaus vardo knygų leidimo fondas, 1967. – 214 p.
 • Išilgai Afrikos: laikraščių iškarpos. – Hartford (Conn.), 1968. – 234 p.
 • Šienapiūtė: romanas. – Vilnius: Vaga, 1970. – 491 p.
 • Laiškas kunigaikščiui Radvilai. – Čikaga: Pedagoginis lituanistikos institutas, 1971. – 36 p.
 • Sauja skatikų: premijuotas romanas. – Chicago, Ill.: Lietuviškos knygos klubas, 1977. – 249 p.
 • Lietingos dienos Palangoje: detektyvinis romanas. – Chicago, Ill.: Ateities literatūros fondas, 1988. – 200 p.
 • Sauja skatikų: detektyvinis romanas. – Vilnius: Vyturys, 1989. – 205 p.
 • Nuclear engineering: an introduction / Kazys Almenas, Richard Lee. – Berlin, 1992. – 566 p.: iliustr.
 •  Apie radiaciją – visiems / Kazys Almenas, Richard Lee. – Kaunas: Littera Universitati Vytauti Magni, 1993. – 77 p.
 • Ignalinos atominė elektrinė: apžvalga / Kazys Almenas, Benediktas Čėsna, Algirdas Kaliatka. – Kaunas: LEI, 1993. – 56 p.
 • Ignalina RBMK-1500: a source book / Kazys Almenas, Algirdas Kaliatka, Eugenijus Ušpuras. – Kaunas: Litera, 1994. – 129 p.
 • Trumpa Ignalinos AE saugos apžvalga / Kazys Almenas, Eugenijus Ušpuras. – Kaunas: LEI, 1998. – 15 p.
 • Liepsnojantis bokštas: apysaka / Skomantas; dail. Gintaras Jocius. – Vilnius: Tvermė, 1999. – 173 p.
 • Upė į rytus, upė į šiaurę: romanas / iliustr. Vytautas Jurkūnas. – Vilnius: Tvermė, 2005. – 326 p.
 • Motociklu per Afriką. – Vilnius: Versus aureus, 2008. – 262 p.
 • Pjūties metas: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2008. – 508 p.
 • Lietingos dienos: romanas. – Vilnius: Versus aureus, 2012. – 348 p.
 • Vaivos juosta: detektyvinis romanas. – Vilnius: Versus aureus, 2014. – 395 p.
 •  Trispalvė Iljičiui: detektyvinis romanas. – Vilnius: Versus aureus, 2014. – 364 p.
Comments