Žmonių diplomatija – tai politinė eilinių piliečių įtraukimo į valstybės valdymą koncepcija, kai piliečiai, o ne diplomatai, veikia kaip šalies atstovai. Žmonių diplomatija gali pasitarnauti tada, kai oficialios valdžios struktūros nėra patikimos ar patrauklios bendradarbiavimui vystyti. Pavyzdžiui, jei dvi šalys formaliai nepripažįsta viena kitos valdžios (kaip Šiaurės ar Pietų Korėja, Ukraina ir dabartinė Krymo aneksuotos zonos valdžia) tai piliečių diplomatija gali būti tinkamu įranku tarpusavio ryšiams megzti. Žmonių diplomatija neapeliuoja  į derybas tarp abiejų šalių, tačiau gali vykti bendradarbiavimo mokslinių tyrimų srityje, kultūrinių mainų, tarptautinių sportinių renginių pavidalu. Žmonių diplomatija gali papildyti oficialią šalies diplomatiją arba ją atstoti.

Žmonių diplomatijos koncepcija reiškia, kad individas turi teisę ir net pareigą padėti formuoti savo šalies užsienio politiką. Piliečių diplomatais gali būti studentai, pedagogai, atletai, menininkai, verslininkai, nuotykių ieškotojai ar turistai. Jie yra motyvuoti įsitraukti ir bendrauti su pasauliu už jo gimtinės ribų bei siekia, kad ši komunikacija būtų prasminga bei rezultatyvi.

Plačiau apie žmonių diplomatiją:
Piliečių diplomatijos centras, vienijantis nevyriausybines organizacijas ir individualius asmenis, siekiančius vystyti ryšius su užsienio valstybių atstovais be politinio įsikišimo iš aukščiau.

Įdomūs straipsniai ir nuorodos

Įdomūs straipsniai ir nuorodos