4 diena (2016-08-02)

4 diena (2016-08-02)

08:00 Kelionė į Vokietiją.

11:00 Ščecino katedra. Ščecine įsikūrusi lietuvių bendruomenė globoja 75 skrydžio per Atlantą metinėms pastatytą bareljefą Lietuvos didvyriams. „Netoliese šios vietos ir nukrito legendinė „Lituanica“. Gera matyti, kad užsienyje gyvenantiems tautiečiams svarbūs mūsų istorijos paminklai ir, kad jų šaknys nelieka pamirštos net gyvenant net Lietuvoje. Visoje Lenkijoje matėme itin stiprias lietuvių bendruomenes bei asmenybes, nepraradusias ryšio su gimtuoju kraštu,“ — pasakojo žygio dalyvis Vytenis Labanauskas.

15:00 Liubekas. Atvykę į Liubeką ekspedicijos dalyviai buvo priimti Liubeko bendruomenės, besirūpinančios vietos gyventojais, atstovai. Jų bendruomenė įsikūrė 1789 m. ir vienija per 2000 narių. Šiuo metu jie yra įkūrę dvidešimt meno mokyklų, chorų, kitų institucijų, teikia pagalbą socialiai silpnoms grupėms, yra įkūrę 36 paramos fondus, kas savaitę mieste rengia vis kitos srities profesionalo paslaugas. „1817 m. įkūrėme banką, kuris dabar jau kasmet skiria 3 mln. eurų Liubeko miestui, taip pat padeda mums, todėl visos mūsų teikiamos paslaugos bendruomenei — nemokamos,“ — džiaugėsi Liubeko bendruomenės vadovė Antje Peters-Hirt. Literatūros ir kultūros mokslų daktaras Manfred Eickhölter, po susitikimo ekspedicijos dalyviams pravedęs ekskursiją po miestą, teigė, kad Lietuvos ir Vokietijos piliečiai susiduria su panašiomis problemomis: „Griuvus Berlyno sienai Rytų Vokietijos gyventojai, kaip jūsiškiai po okupacijų, turėjo ieškotis naujos ateities, prisitaikyti, susikurti naują identitetą.“ Ekspedicijos vadovas G. Babravičius sutiko su mokslininku, kad tiek Vokietijai, tiek Lietuvai reikalingi iš užsienio grįžtantys žmonės, kartu atsinešantys naujas idėjas bei vėjus. „Turime prisiminti ir gerbti praeitį, tačiau dabar būtina koncentruotis į dabartį bei ateitį: kas mes esame, kuo būsime, kuo norime tapti ir, ką galime padaryti, kad pasiektume užsibrėžtus tikslus,“ — sakė jis.

21:00 Apsistojame nakvynei.

 

Dienos žemėlapis:

Ketvirtoji diena

Comments